• Amazonia (region 3)
 • เจ้าจ๋อน้อยผจญภัยป่าอะเมซอน (โซน3)
รายละเอียด:
สารคดีที่เล่าเรื่องดุจภาพยนตร์ผจญภัยที่เต็มไปด้วยความน่ารัก ตื่นเต้น เร้าใจ และลุ้นเอาใจช่วย ผ่านชีวิตของเจ้าลิงน้อย หลังจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก ชา ลิงคาปูชินที่ถูกมนุษย์เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิด พบว่าเขาต้องใช้ชีวิตอย่างลำพังในป่าอะเมซอน ที่ๆเต็มไปด้วยความ
Description:
After a plane crash, Saï, a capuchin monkey born and raised in captivity, finds himself alone and lost in the wilderness of the Amazon jungle.
250.00.- / 169.00.-
จัดส่งภายใน: จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 3 วัน


 • ข้อมูลจำเพาะ
 • Picture :

  Anamorphic Widescreen 16 : 9 - Widescreen 1.85 : 1

  Soundtract :

  French 5.1 Dolby Digital

  Type :

  region 3

  Studio :

  Distributor :

  United Home Entertainment

  Made In :

  Thailand

  Disc :

  1

  Length :

  79
 • รายละเอียด
 • สารคดีที่เล่าเรื่องดุจภาพยนตร์ผจญภัยที่เต็มไปด้วยความน่ารัก ตื่นเต้น เร้าใจ และลุ้นเอาใจช่วย ผ่านชีวิตของเจ้าลิงน้อย หลังจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก ชา ลิงคาปูชินที่ถูกมนุษย์เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิด พบว่าเขาต้องใช้ชีวิตอย่างลำพังในป่าอะเมซอน ที่ๆเต็มไปด้วยความสวยงาม น่าตื่นตา และอันตรายจากทั้งสัตว์ร้ายน้อยใหญ่และภัยธรรมชาติ