แจ้ง Update ข้อมูลติดต่อ CAP.co.th ค่ะ
12 ธันวาคม 2558 18:46:46
Update ข้อมูลติดต่อ CAP.co.th ดังนี้ค่ะ 
1. โทร. 0-2721-8757 / 0-2721-8585
2. แฟกซ์ 0-2721-8585
3. อีเมล์ info@cap.co.th
4. LINE ID: CAPStores
5. Facebook Page: CAPStores